Ruim anderhalf miljard dikke mensen 1

Ruim anderhalf miljard dikke mensen

Er zijn wereldwijd ruim anderhalf miljard mensen die te dik zijn. Van deze anderhalf miljard mensen lijden er zo’n 400 miljoen aan obesitas. Dat zijn de keiharde cijfers die door de World Health Organisation (WHO) oftwel de Wereld Gezondheids Organisatie zijn gepubliceerd op de website.

En we worden volgens de WHO met zijn allen steeds zwaarder. Naar verwachting zal over vier jaar het aantal mensen met overgewicht gestegen zijn tot circa 2,3 miljard, waarvan er zo’n 700 miljoen lijden aan obesitas.

Zoals verwacht concentreert het probleem zich in de meest welvarende westerse landen. Echter de laatste jaren is er een zorgwekkende trend waarneembaar in de landen in de ‘middenklasse’ . Daar waar de welvaart stijgt worden mensen dikker.

En dat dit probleem op jonge leeftijd al ontstaat wordt duidelijk als we de jeugdcijfers erbij nemen. Volgens de WHO zijn er in de wereld ruim 20 miljoen kinderen die jonger zijn dan 5 jaar met overgewicht.