Eerste Obesitas kliniek geopend in Nederland

Overgewicht is een steeds groter probleem aan het worden in Nederland. In sommige gevallen spreken we van obesitas.
Voor deze mensen is er nu een speciale kliniek ingericht. Deze kliniek is in samenwerking van een aantal hulporganisaties en medische dienstverleners in – en opgericht. Hier kunnen volledige behandelingen plaatsvinden, inclusief chirurgische ingrepen.

De kliniek is een samenwerkingsverband tussen het Medisch Centrum Haaglanden, Stichting Bronovo-Nebo, het Groene Hart Ziekenhuis, ’t Lage Land Ziekenhuis en de Nederlandse Obesitas Kliniek.

Eén van de grote voordelen van deze opzet is dat er een totaalpakket kan worden geboden om verantwoord af te vallen.Er wordt dan niet alleen gekeken naar het probleem, maar ook naar de oorzaak.

Bovendien is er veel meer aandacht voor het veranderen van de levensstijl van mensen, waardoor de problemen bij de kern worden aangepakt. Ook kan deze vorm van zorg dichtbij huis worden geleverd.

Dit laatste is belangrijk, omdat onderzoek heeft uitgewezen dat dit kan zorgen voor de beste resultaten.

Het team van de kliniek bestaat onder andere uit internisten, chirurgen, verpleegkundigen, psychologen en bewegingstherapeuten.

Zij werken allemaal samen om te zorgen voor begeleiding op maat.
Verwacht wordt dat dat de beste resultaten op zal leveren