Worden mensen met overgewicht ouder?

Een onderzoek met als basis de gegevens van ruim 1300 Canadezen heeft als opmerkelijke uitkomst dat het meedragen van een paar extra pondjes overgewicht u kan helpen om langer te leven. De uitkomsten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het online magazine Obesity. Ze zijn in overeenstemming met een eerder soortgelijk onderzoek dat gehouden is in 2007.

De conclusies van de studie zijn als volgt;

  1. Mensen met ondergewicht (een BMI < 18,5) hebben 73% meer kans om te sterven dan mensen met een normaal gewicht (BMI 18,5 - 25).
  2. Mensen met overgewicht (BMI 25-30) hebben 17% minder kans om te overlijden.
  3. Mensen met obesitas (flink of morbide) overgewicht (BMI 30-25) hebben dezelfde kans om te overlijden als mensen met een ‘normaal’ gewicht.

Zoals u leest zijn de voordelen die u kunt halen uit licht overgewicht beperkt. Maar dat geldt zeer nadrukkelijk niet voor de gevaren die gepaard gaan met ondergewicht. David Feeny, een van de onderzoekers concludeert ‘Dat overgewicht misschien niet het grote probleem is dat we verwachtten’.

Over de achterliggende redenen schrijft de New York Times het volgende; ‘Waarschijnlijk beschermt licht overgewicht ouderen. Zij hebben de grootste kans om te overlijden. Of misschien is het wel zo dat veel van de gezondheidsproblemen die gerelateerd zijn aan overgewicht zoals een te hoge bloeddruk, goed behandeld kunnen worden met medicijnen’.

Wat kunt u hiermee?

Als u dagelijks strijd levert om uw BMI beneden de 25 te krijgen, leg dan de nadruk op gezond en fit worden niet op afvallen. Beter dik en fit dan mager en niet fit

Probeer niet teveel gewicht te verliezen. Als uw BMI lager is dan 18,5 raadpleeg dan uw huisarts.

Als u een gezond gewicht heeft (BMI tussen de 18,5 en 25) gebruik dan dit bericht niet als motivatie om extra te gaan eten. 1300 Proefpersonen leveren statistisch matig onderbouwde conclusies, een nieuw onderzoek met tenminste 20.000 proefpersonen is statistisch wel relevant maar moet nog plaatsvinden.