Wat is de BMI (Body Mass Index) en hoe werkt die?

U leest vaak over te dikke mensen met een hoge BMI, of fotomodellen die zich uithongeren met een te lage BMI. Maar wat betekent deze afkorting van de Engelse term Body Mass Index? Onderstaand een korte uitleg.

BMI of Quetelet index?

Een duidelijk verhoogde BMI

Een duidelijk verhoogde body mass index

Als rekeneenheid voor een gezond gewicht wordt vaak de BMI oftewel de Quetelet index gehanteerd. Om de deze te berekenen moet u het gewicht delen door de lichaamslengte x lichaamslengte. Dat lijkt wat verwarrend, maar het werkt als volgt.

Voorbeeld berekening
Gewicht: 80 kg, lengte: 1,78 m
BMI: 80 : (1,78×1,78)  =  80 : 3,1684 = 25,25.

Een optimale B.M.I. ligt tussen de 20 en 25. Boven de 25 komt u in de probleemzone en boven de 27 bent u echt te zwaar.

Body Mass Index Classificatie Gezondheidsrisico
< 18,5 Ondergewicht Laag
18,5 – 24,9 normaal gewicht gemiddeld
25 – 29,9 overgewicht verhoogd
30,0 – 35,0 obesitas duidelijk verhoogd
35,0 – 40,0 moribide obesitas zeer riscovol
> 40,0

Nadelen BMI

Is de Body Mass Index nu eigenlijk altijd accuraat als we bepalen of iemand overgewicht heeft of niet? Nou nee, eigenlijk niet altijd. Mensen die veel sporten kunnen een afwijkende resultaten vertonen en toch niet te dik zijn. Zij hebben dermate veel spieren dat ze zwaarder zijn, maar niet te dik. Spieren wegen namelijk meer dan vet. Zo kan het door voorkomen dat een bodybuilder met een zwaar afgetraind lichaam, een BMI heeft die aangeeft dat hij te dik is. In dit geval is de BMI dus geen goede eenheid. Maar het is de uitzondering die de regel bevestigt.

Voor u en mij is de BMI bijna zeker een prima manier om te bekijken of we te dun of te dik zijn. Topsporters gebruiken vaak andere richtlijnen om te bekijken of ze een gezond gewicht hebben of niet.

Het is wel zo dat ook de B.M.I. geen absolute eenheid is. We zien dat de populatie door de jaren heen gestaag zwaarder aan het worden is. En dat lijkt een onomkeerbare trend. In een aantal westerse landen grijpen artsen niet meer in bij een B.M.I. van 27 of lager.

Uw BMI berekenen?

Het  Voedingscentrum heeft een handige tool waarmee u uw BMI kunt berekenen. Deze tool vindt u HIER