Wat is de Body Mass Index

De Body Mass Index of kortweg BMI is een rekenmethode om het lichaamsgewicht te indexeren. 
Indien de waarde tussen de 20 en 25 ligt dan spreekt men over een normaal gewicht.
De BMI hanteert een ruime marge. Het geeft geen idealen weer en bepaalt evenmin of men gezond of aantrekkelijk is.
Het is een hulpmiddel om te bepalen wanneer een afwijkend lichaamsgewicht gezondheidsproblemen oplevert. 

Wat betekent het als de BMI-waarde onder de 20 is ?
Dit kan duiden op ondergewicht, een te laag lichaamsgewicht in verhouding tot de lichaamslengte.
Voor een juiste interpretatie van de BMI-waarde dient men een deskundige te raadplegen. 

Wat betekent het als de BMI-waarde boven de 25 is?
Dit kan duiden op overgewicht, een te hoog lichaamsgewicht in verhouding tot de lichaamslengte.
Voor een juiste interpretatie van de BMI-waarde dient men een deskundige te raadplegen. 

Wat moet men doen als de BMI-waarde te laag of te hoog is?
Een te laag of een te hoog gewicht in verhouding tot de lichaamslengte kan tot gezondheisproblemen lijden. Raadpleeg altijd uw huisarts bij gezondheidsproblemen.
Een onder- of overgewicht betekent niet per definitie een slechte gezondheid.
De lichamelijke conditie speelt hierin een grote rol.

Wat moet men doen als de BMI-waarde erg veel afwijkt?
Een ernstig onder- of overgewicht kan zeer schadelijk zijn voor de gezondheid.
Er kunnen veel oorzaken aan ten grondslag liggen.
Het is belangrijk dat voor deze gewichtsproblemen gedegen en professionele hulp wordt ingeschakeld.

Een BMI-waarde boven de 30 wordt aangeduid als schadelijk, boven de 40 zelfs als dodelijk.
Voor een juiste interpretatie van de BMI-waarde en voor uitleg over de oorzaken dient men een deskundige te raadplegen.