Gezond dieet en bewegen verminderen kans op ziekte van Alzheimer

Een vijfjarig onderzoek door de Universiteit van Californie onder 1800 deelnemers van ongeveer 70 jaar toont onomstotelijk aan dat een gezond dieet en voldoende beweging het risico op het krijgen van de ziekte van Alzheimer aanzienlijk verminderen. Dat geldt ook voor mensen die alleen een dieet volgen of uitsluitend voldoende bewegen.

De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie in Nederland en Vlaanderen.

Het is de eerste wetenschapelijke studie over een langere periode waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen de gevolgen van het gevolgde dieet en voldoende lichaamsbeweging.

Het onderzoek onder leiding van Dr. Nikolaos Scarmeas is gepubliceerd in the Journal of the American Medical Association. Bij aanvang van het onderzoek had geen van de deelnemers de ziekte van Alzheimer. Na vijf jaar werd bij 282 van de 1800 deelnemers Alzheimer als diagnose gesteld.

Uit de resultaten blijkt dat;

  • Degenen die het meest gezonde dieet volgden 40% minder kans hadden om de ziekte van Alzheimer te krijgen dan degenen die geen gezond dieet volgden.
  • Degenen met de meeste lichaamsbeweging 37% minder kans hadden op Alzheimer dan degenen zonder lichaamsbeweging.
  • Degenen die qua dieet en beweging tot de beste 33% van de deelnemers behoorden maar liefst 59% minder kans hadden om Alzheimer te ontwikkelen dan degenen bij de ‘laagste’ 33%.

Eerdere onderzoeken concludeerden al dat een gezond gewicht op latere leeftijd de kans op dementie door Alzheimer verkleint. Dit nieuwe onderzoek bevestigt de eerdere conclusies en staaft die met verder bewijsmateriaal. Ook de New York Times heeft aan de uitkomsten van het onderzoek een artikel gewijd.