dikke man in ziekenhuisbed

Gevolgen van overgewicht voor de zorg zijn enorm

Recente cijfers tonen aan dat het aantal opnames in Engelse ziekenhuizen vanwege overgewicht explodeert. In 2003-2004 werden circa 1750 patiënten opgenomen, vijf jaar later is dat cijfer ruim verviervoudigd tot bijna 8100.

Wat houdt ‘een opname vanwege overgewicht’ nu precies in? Volgens een woordvoerder van de National Health Service Information Center hebben ‘patiënten die worden opgenomen voor overgewicht’ meestal meerdere problemen die een direct gevolg zijn van morbide obesitas, of zij worden opgenomen voor een operatie die er voor zorgt dat ze gaan afvallen.

dikke man in ziekenhuisbedBij patiënten met een BMI van 50 of hoger, wordt doorgaans geopereerd. Een ‘gezonde’ BMIis 20-25, bij 25-30 is er sprake van overgewicht en bij 30+ van obesitas.

Door het toenemend aantal opnames van zware patiënten zijn ziekenhuizen inmiddels overgegaan tot de aanschaf van bredere bedden, rolstoelen, tilliften en dergelijke.  Het is niet duidelijk of de verviervoudiging van het aantal ‘overgewicht’ opnames te wijten is aan een stijging van het aantal patiënten met obesitas, danwel een verbeterde signalering en opname van probleemgevallen. Waarschijnlijk is het een combinatie van beide.