Zwaarder door prikpil

Vrouwen die als anti-conceptie middel een prikpil gebruiken met als werkzame stof Depo Provera (depot medroxyprogesteron – DMPA) kunnen worden geconfronteerd met een vervelende bijwerking. Ze worden zwaarder.

Dat is vastgesteld bij tijdens een onderzoek dat is uitgevoerd op de universiteit van Texas. De prikpil is in veel landen een populair anti conceptiemiddel. Gebruikers krijgen eens per drie maanden een injectie.

Tijdens het onderzoek bleek dat vrouwen die na gestart te zijn met de prikpil in gewicht toenamen, dit bleven doen, ook als ze niet meer aten dan voorheen,  of minder beweging kregen. Volgens de onderzoekers kunnen gebruikers van de prikpil die ongewenst zwaarder worden beter in overleg treden met hun huisarts en een ander anti-conceptiemiddel gaan gebruiken.