Ben ik te dik door een te traag werkende schildklier? 1

Ben ik te dik door een te traag werkende schildklier?

Een traag werkende schildklier leidt tot een gewichtstoename, terwijl mensen met een te snel werkende schildklier vaak gewicht verliezen. Uw schildklier is van invloed op uw stofwisseling. En daarmee is de schildklier ook van invloed op de mate waarin u afvalt of aankomt.  Dat is niet altijd even gemakkelijk te begrijpen, wellicht dat het beter gaat na het lezen van onderstaande uitleg.

Wanneer u een tekort heeft aan een van de twee hormonen die door uw schildklier aangemaakt worden (thyroxine en/of tri-joodthyronine) treedt een proces op dat hypothyreoïdie heet. Uw stofwisseling vertraagt en u wordt zwaarder. Wanneer u teveel hormonen aanmaakt treedt een omgekeerd proces op dat hyperthyreoïdie heet. Uw schildklier werkt te snel en u valt af.

Het kan zijn dat uw schildklier niet naar behoren werkt. Andere bijkomende klachten zijn koude handen en voeten, obstipatie, een droge huid, uzelf moe en lusteloos voelen en nergens puf voor hebben.

Neem in dat geval contact op met uw huisarts, die zal meestal uw bloed laten onderzoeken. Er zijn medicijnen die uw klachten verhelpen en uw gewicht weer op normaal niveau brengen.

Een traag werkende schildklier

traag werkende schildklierSlechts 2-3 procent van alle mensen met overgewicht heeft te kampen met een te traag werkende schildklier. De kans dat u hierdoor te zwaar bent geworden is dus uiterst klein. De meeste mensen die menen dat ze zijn aangekomen door een traag werkende schildklier vergissen zich. Ze worden gewoon zwaarder omdat ze meer energie innemen dan ze verbruiken. Dat is niet altijd even eenvoudig te achterhalen.

Toch is het goed als u het vermoeden heeft dat u last hebt van een traag werkende schildklier, dat u contact opneemt met uw huisarts. Want voor mensen met een traag werkende schildklier gelden bij het afvallen en vet verbranden andere regels dan voor mensen wiens schildklier functioneert zoals dat hoort.

De hiervoor genoemde bloedtest verschaft meestal snel duidelijkheid. En u kunt het maar beter gewoon weten. Niet dan?