Het elektronisch patiëntendossier

 Met het elektronisch patiëntendossier krijgen de zorgverleners de mogelijkheid medische gegevens uit te wisselen.
 In 2009 wordt een groot deel van de huisartsenposten, huisartspraktijken, apotheken en ziekenhuizen aangesloten op het landelijk EPD.
De wettelijke verplichting voor deze zorgaanbieders om aan te sluiten op het EPD gaat waarschijnlijk begin 2010 in, afhankelijk van de wetsbehandeling door de Eerste Kamer.

Het is belangrijk dat zorgverleners veilig en betrouwbaar relevante medische gegevens met elkaar kunnen delen.
De kans op medische fouten wordt kleiner en het  ondersteunt de samenwerking tussen artsen beter.