Weegschaal online

Toen in Nederland de discussie over het Elektronisch Patientendossier op gang kwam, bleek dat een half miljoen Nederlanders en ruim dertig procent van alle huisartsen bezwaar maakten tegen opname van hun gegevens in dat dossier. Mensen die willen afvallen lijken daar aanzienlijk minder moeite mee te hebben. Op diverse websites ‘strijden’ afvallers met elkaar voor de beste resultaten en een en ander wordt opgeleukt en verduidelijkt met grafieken en tabellen.

De Youw8 weegschaal gaat nog een stapje verder. Uw gegevens worden door de weegschaal automatisch doorgestuurd naar internet. Dat kan een prive pagina zijn, maar ook een score pagina op een forum site voor afvallers. En zo kan de hele wereld meekijken met uw vorderingen bij het vermageren. Als u dat wilt tenminste, want u kunt uw gegevens in de praktijk ook afschermen voor derden met een wachtwoord.

Naar verluidt volgt later dit jaar een digitale bloeddrukmeter die de bloedruk online zet, zoals de youw8 dat nu doet met het gewicht. Uit een Canadees onderzoek is gebleken dat de acceptatie van internet gekoppelde apparatuur bij consumenten groter is dan bij artsen en overige professionals.