obesitas chirurgie

Liposuctie: plaatselijk vet verwijderen

Is liposuctie een manier om af te vallen? Eigenlijk niet. Het is een manier om plaatselijk correcties aan te brengen. Vandaar dat we liposuctie toch behandelen in deze rubriek.

Liposuctie, ook wel liposculptuur genoemd is niets meer of minder dan het afzuigen van vet op plaatsen waar dat niet wenselijk is, bijvoorbeeld omdat er sprake is van een buitensporige vetophoping. Meestal vindt liposuctie plaats rondom de buik, op de billen, de benen, de knieën, armen en de hals… Het is een manier wanneer plaatselijk afvallen wenselijk is.

Omdat het vet gewoon wordt afgezogen door een chirurg die de vetcellen verwijderd is zoals gezegd liposuctie geen echte methode om af te vallen. Bij liposuctie gaat men er bovendien vanuit dat de huid die overblijft dermate elastisch is dat na de ingreep het vel vanzelf weer strakker komt te staan.

De liposuctie operatie vindt plaats onder een plaatselijke verdoving, maar meestal onder een algehele narcose.  Plaatselijk verdoven of narcose wordt ook bepaald door de grootte van de operatie en dus de hoeveelheid vetcellen die moet worden verwijderd. Die bepalen meestal ook de duur van de operatie.

Werkwijze liposuctie

Eerst worden kleine sneetjes in de huid aangebracht, daar waar het vet moet worden afgezogen. In die sneetjes wordt door de chirurg een speciale vloeistof ingebracht, een fysiologische zoutoplossing met wat verdoving (een anestheticum). Daarna brengt hij een zuignaald in, die het meest wegheeft van een dikke breinaald. Deze zuignaald wordt op en neer bewogen en zuigt het vet ter plaatse weg. Wanneer de liposuctie voltooid is, wordt de naald verwijderd en worden vervolgens de incisies gesloten en gehecht. Op de behandelde zone wordt een drukverband aangelegd of de patiënt krijgt drukkleding aan.

Nazorg liposuctie

Wanneer een patiënt alleen plaatselijk verdoofd is voor een liposuctie behandeling mag hij/zij meestal vrij kort na de behandeling naar huis. Bij een liposuctie onder volledige narcose is dat niet het geval, maar mag de patiënt vaak nog dezelfde dag naar huis. Daar kan worden hersteld. De eerste weken blijft er drukverband aanwezig of drukkleding. Na een week gaat de patiënt op controle bij de plastisch chirurg of de chirurg die de operatie heeft uitgevoerd. Daar wordt dan doorgaans ook een schema opgesteld voor de vervolgcontroles.

Pas na zes maanden krijgt u een goed beeld van het behaalde resultaat. De huid en de behandelde zone zijn dat tot rust gekomen.