Mijn gewicht schommelt is dat normaal?

Als volwassene je hele leven hetzelfde gewicht houden komt slechts uiterst zelden voor. Uw gewicht, vetpercentage en BMI variëren naarmate de tijd verstrijkt. Gewichtslfluctuaties zijn daarmee meer regel dan uitzondering. deze fluctuaties kunnen plaatsvinden op de korte en op de lange termijn.

Gewichtsfluctuaties op korte termijn kunnen optreden door ziekte, een tijdelijk verminderde eetlust, een verlaagde voedselinname omdat u het druk heeft en/of plotseling toegenomen lichamelijke activiteit zoals bijvoorbeeld bij een verbouwing of verhuizing. U kunt zwaarder worden tijdens de vakantie of door een periode met veel feestjes.

Op de langere termijn schommelt uw lichaamsgewicht meestal volgens het onderstaande patroon.

  • Tusen de 12 en 25 jaar weegt u meestal het minst. Uw behoefte aan energie is in deze levensfase het hoogst.
  • Tussen de 25 en 35 jaar treden nauwelijks verschillen op in uw energiebehoefte, deze is redelijk constant.
  • Tussen de 35 en 65 jaar neemt uw gewicht doorgaans langzaam toe.
  • Vanaf de 65 jaar neemt uw gewicht meestal weer langzaam af.

Let wel, dit is een gemiddeld patroon dat op u niet van toepassing hoeft te zijn.