kinderen met overgewicht

Kinderen met overgewicht willen geen operatie

Te dik zijn vergt fysiek en emotioneel nogal wat van kinderen. De studies daarover zijn talrijk en goed gedocumenteerd. En ondanks het zelfbeeld dat kinderen met obesitas hebben, willen kinderen met overgewicht géén operatie om af te vallen.

Professor Paul Gately is de leider van het Carnegie Gewichts Management programma. Hij bestudeerde 100 kinderen met overgewicht in de leeftijd van 8-17 jaar, die allen te kampen hebben met obesitas. de conclusies van Gately en zijn onderzoekers zijn als volgt;

  • 60% van de kinderen vindt dat een operatie lijkt op ‘vals spelen’
  • 71% van de kinderen vond een operatie om gewicht te verliezen gevaarlijk
  • 61% van de kinderen ging ervan uit dat er eenvoudigere manieren zijn om af te vallen
  • 29% van de kinderen zag het eten van junkfood als hoofdoorzaak van hun gewichtsprobleem
  • 59% gaf aan dat de grootte van de geconsumeerde porties de reden was voor hun overgewicht
  • 60% ondervond geen enkele steun op school bij pogingen om te vermageren
  • 42% van de te zware kinderen gaf aan regelmatig gepest te worden
  • 58% van de kinderen ging ervan uit dat ze door hun overgewicht geen verkering zouden krijgen
  • En ook bijna 60% van de kinderen ging ervan uit dat hun overgewicht een ‘droomcarriere’ in de weg stond.

Kinderen en obesitasWat kunnen we leren van dit onderzoek?

Obesitas bij kinderen is een van de meest aandacht vragende gezondheidsproblemen in de moderne westerse wereld. De zorgen, angsten en denkpatronen van kinderen met overgewicht begrijpen is cruciaal bij het vinden van een oplossing.

Het begint thuis

Kinderen met overgewicht hebben vaak dikke ouders. Ouders fungeren als rolmodel. Het kind helpen afvallen kan een mooie start zijn van een proces dat moet leiden tot een magere familie. Maar ook de school is belangrijk. Scholen moeten gezondere voeding aanbieden en junkfood verbannen.

Dat slechts 29% van de kinderen junkfood als de oorzaak van hun overgewicht ziet is triest. De bewustwording over gezonde en ongezonde voeding zal moeten worden verbeterd.