dikketieners

Zijn kinderen van werkende moeders dikker?

Een recent onderzoek probeert de relatie in kaart te brengen tussen (over)gewicht bij kinderen en het aantal uren dat hun moeder buitenshuis werkt. Onderzoekers concludeerden dat het aantal jaren dat moeder buitenshuis werkt een kleine maar wel steeds groter wordende invloed op het gewicht van de kinderen heeft.

 

  • dikketienersHet onderzoeksteam volgde bijna 1000 kinderen uit de groepen 3, 5 en zes en noteerde hun BMI.
  • Het aantal jaren dat moeders buitenshuis werkte had een toenemende invloed op de BMI van de kinderen
  • De resultaten werden het duidelijkst aangetoond bij kinderen in de groepen vijf en zes
  • Verschillen konden niet verklaard worden door veranderingen in activiteiten bij de kinderen. Met andere woorden, minder TV kijken, meer bewegen, hadden nauwelijks invloed.
  • Het moment van de dag waarop moeder werkte had geen invloed. Bij moeders die avonddiensten of nachtdiensten waren de resultaten hetzelfde.

 

Wat nu precies de oorzaak van zwaarder wordende kinderen is, dat werd niet geheel duidelijk. De onderzoekers gaan ervan uit dat werkende moeders minder tijd hebben. Daardoor kopen ze bij het boodschappen doen meer convenience en snel klaar artikelen. 

Deze snel klaar artikelen bevatten doorgaans meer energie dan verse, onbewerkte voedingsmiddelen. Ongemerkt krijgen de kinderen (en moeder) zo stelselmatig meer energie binnen. En aangezien in de VS waar het onderzoek gehouden werd zo’n 70% van de werkende moeders jonge kinderen heeft, hebben kleine verschillen toch grote gevolgen.